Thank you! är en ny serie i engelska för årskurs 4-6. Serien beaktar olika kunskapsnivåer, lyfter fram muntliga färdigheter och stimulerar inlärning och självreflektion genom kamratbedömning och självbedömning. Till Thank you! utkommer också digital elevlicens och digitalt materialpaket för läraren.

Samtliga komponenter för åk 4 har utkommit:
textboken
aktivitetsboken
elevlicensen
det digitala materialpaketet

9789515244673

Alla serier