Ordresan är en ny serie i modersmålet för åk 1–3. Med en lekordresan-bildfull och humoristisk ansats inspirerar läromedlet till läslust och kreativt arbete kring ordbilder och text. Läseböckerna är indelade i nivåer. Läseboken för åk 1 heter Busfarfar och handlar om Almas första skolår med busiga farfar Nisse som klasskamrat.
Till hösten 2018 utkommer komponenterna för åk 3, med läseboken Kattligan i spetsen.
Komponenter i Ordresan är Läsebok, Aktivitetsbok, Bokstavsboken (åk 1), Läsförståelse och Digitalt materialpaket (för läraren).

9789515238153 97895152381469789515241962

Serier i fokus

Alla serier