Ordresan är en ny serie i modersmålet för åk 1–3. Med en lekordresan-bildfull och humoristisk ansats inspirerar läromedlet till läslust och kreativt arbete kring ordbilder och text. Läseböckerna är indelade i nivåer. Läseboken för åk 1 heter Busfarfar och handlar om Almas första skolår med busiga farfar Nisse som klasskamrat.
Komponenterna för åk 3, med läseboken Kattligan i spetsen, har utkommit hösten 2018.
Komponenter i Ordresan är Läsebok, Aktivitetsbok, Bokstavsboken (åk 1), Läsförståelse och Digitalt materialpaket (för läraren).
9789515244628

Serier i fokus

Alla serier