Ordresan är en ny serie i modersmålet för åk 1–2. Med en lekordresan-bildfull och humoristisk ansats inspirerar läromedlet till läslust och kreativt arbete kring ordbilder och text. Läseböckerna är indelade i nivåer.Läseboken för åk 1 heter Busfarfar och handlar om Almas första skolår med busiga farfar Nisse som klasskamrat. Till hösten 2017 utkommer komponenterna för åk 2, med läseboken Brevbullen i spetsen.

Komponenter i Ordresan är Läsebok, Aktivitetsbok, Bokstavsboken, Läsförståelse och Digitalt materialpaket (för läraren).

9789515238153 97895152381469789515241962

Serier i fokus

Alla serier