Biokoden är Schildts & Söderströms nya serie i biologi för årskurserna 7–9 i grundskolan. Serien är anpassad till den nya läroplanen 2016, och uppmuntrar eleven att undersöka och lära sig om fenomen inom biologin.
Serien är en översättning av Sanoma Pros serie Koodi.
Första komponenterna, Biokoden 7 Textbok och Aktivitetsbok utkommer sommaren 2017.

9789515241825_new

Alla serier