Vi har utkommit med en ny serie i historia och samhällslära för åk 7–9. Serien I tiden kommer att bestå av tre Textböcker samt tillhörande Elevlicens eller digitala Materialpaket.
Provläs ett utkast ur Textboken på vår hemsida.

9789515242242

Alla serier