Läromedlet i engelskan förnyas med serien New Profiles (GLP2016). Varje bok utkommer också som digital version, Elevlicens 6 mån och 48 mån. Tillsvidare har tre kurser utkommit, New Profiles 1, 2 och 3.

9789515239099

Alla serier