Läromedlet i engelskan förnyas med serien New Profiles (GLP2016). Varje bok utkommer också som digital version, Elevlicens 6 mån och 48 mån.

9789515239099

Alla serier