Vi kommer ut med nya serier både för Fysik och Kemi i gymnasiet.

Fys för gymnasiet är vår nya serie i fysik enligt GLP2016. Med seriens hjälp kan den studerande forma, tolka och utvärdera olika modeller samt använda dem för att beskriva fenomen och göra prognoser. Följande komponent Fy3 har utkommit 12.4.

Ke för gymnasiet är vår nya serie för kemi för gymnasiet enligt GLP2016.  Serien vill väcka och fördjupa de studerandes intresse för studier i kemi. Följande komponent Ke3 utkommer i oktober.

Alla kursböcker kommer att ges ut både som print och digitalt.

Fy2_kannet9789515239013

 

Alla serier