Det nya digitala läromedlet Studentprov MO (av Petra Bredenberg, Jacob Töringe och Malin Teir) riktar sig till studerande som ska avlägga de nya studentproven i modersmål. Innehållet är digitala prov i läs- och skrivkompetens. Kan köpas fr.o.m 13.8.

9789515235800Det digitala läromedlet Tusen och en text  fokuserar på att förstå, analysera och tolka de texter och genrer vi möter i vårt multimodala samhälle. Finns som Elevlicens, 48 mån.

Stilisten består av 12 kapitel, som behandlar berättarteknik och olika stilmedel i skrivprocessen.
Det kan användas i alla kurser där studerande ska stärka sin textkompetens och utveckla sitt eget skrivande.

Här berättar författaren Katarina von Numers-Ekman om tankarna bakom läromedlet och om hur du som lärare kan använda det i din undervisning.

Alla serier