Våra nya läromedel för modersmålet är Stilisten och Tusen och en text.

Stilisten består av 12 kapitel, som behandlar berättarteknik och olika stilmedel i skrivprocessen.

Det digitala läromedlet Tusen och en text fokuserar på att förstå, analysera och tolka de texter och genrer vi möter i vårt multimodala samhälle.

9789515235794 9789515235800

Alla serier