Ny serien (GLP 2016) för religion heter Re för gymnasiet.
De två första böckerna, Re1 – Religionens mångfald och Re2 – Kristendomens mångfald, har utkommit.
9789515240880

Alla serier