Visa allt Dölj digitala läromedel Visa enbart digitala läromedel
Labyrint 1

Labyrint

 

Labyrint är en serie i historia för de obligatoriska kurserna 13 i gymnasiet. Labyrint 1 omfattar både kurs 1 och 2. Stoffet i kurserna har integrerats och presenteras i kronologisk ordning som temahelheter. Vad som hör till kurs 1 respektive kurs 2 finns tydligt utmärkt för varje avsnitt.

 

Labyrint 2 är skriven för kurs 3, Internationella relationer. Svåra ord i texten finns förklarade i marginalen och efter varje kapitel finns uppgifter som förbereder studeranden inför studentexamen. Boken innehåller även fördjupningstexter som ger eleven en större insikt i de internationella relationernas historia.

 

Alla titlar i serien