Visa allt Dölj digitala läromedel Visa enbart digitala läromedel
Ma2 Lång

Ma Lång

Ma Lång KLARHET OCH REDIGHET I DEN LÅNGA MATEMATIKEN!

Den nya serien i lång matematik  Ma Lång (GLP 2016) leder in i de matematiska begreppens värld. Matematiska begrepp åskådliggörs på ett konkret och exakt sätt. Det finns uppgifter av olika svårighetsgrad som lämpar sig såväl för övning av baskunskaper som för utmaningar för dem som vill fördjupa sig i ämnet. I serien återkommer teori, exempel och tips om hur man använder tekniska hjälpmedel på ett naturligt sätt.

Det är lätt att planera undervisningen med Ma Lång. Materialet kan användas i traditionell undervisning och i så kallad omvänd undervisning (flipped classroom).

Alla kursböcker kommer att ges ut både som print och digitalt.

Det digitala materialet innehåller boken i digital form. Dessutom ingår frågor för reflektion, modellösningar till uppgifterna samt en del av teorin och exemplen i videoformat.

Alla titlar i serien