Beräknade tidtabeller för våra läromedel.

Senast uppdaterat 11.12.2018.

ÅRSKURS 0–6

 

Matematik

Lyckotal 1–4 Digitala materialpaket utkommer i januari 2019

Historia

Förr i tiden 3 Digitalt materialpaket har utkommit

 

ÅRSKURS  7–9

 

Matematik

Kubik 9 har utkommit

Kubik 7X Digitalt lärarmaterial har utkommit
Kubik 8XY Digitalt materialpaket har utkommit
Kubik 9Y Digitalt materialpaket utkommer i december

Fysik och kemi

Fysik Figura 7–9 Digitalt materialpaket har utkommit
Kemi Forma 7–9 Digitalt materialpaket har utkommit

Biologi

Biokoden 7 Digital elevlicens har utkommit
Biokoden 8 Digital elevlicens utkommer hösten 2018

Biokoden 9 Textbok har utkommit
Biokoden 9 Aktivitetsbok har utkommit
Biokoden 9 Digital elevlicens utkommer hösten 2018

Geografi

Geoiden 8 utkommer sommaren 2018

Historia

I tiden 8 Textbok har utkommit
I tiden 8 Elevlicens utkommer i januari 2019
I tiden 8 Materialpaket utkommer i januari 2019

 

GYMNASIET

Engelska

New Profiles 4 utkommer till årsskiftet
New Profiles 4 Elevlicens utkommer till årsskiftet

Matematik

Ma7 Kort utkommer till årsskiftet
Ma7 Kort Elevlicens några veckor efter att boken utkommit

Ma9 Lång har utkommit
Ma9 Lång Elevlicens utkommer några veckor efter att boken utkommit

Ma12 Lång utkommer i februari 2019
Ma12 Lång Elevlicens utkommer några veckor efter att boken utkommit

Fysik

Fy7 utkommer till årsskiftet
Fy7 Elevlicens utkommer några veckor efter att boken utkommit

 

Historia

Hi1 Civilisation har utkommit
Hi1 Civilisation Elevlicens utkommer hösten 2018

Hi2 utkommer till årsskiftet
Av Labyrint 2 finns att få

Hi4 Kulturspår har utkommit
Hi4 Kulturspår Elevlicens utkommer senare

Religion

Re4 utkommer sommaren 2019
Re4 Elevlicens utkommer sommaren 2019