Beräknade tidtabeller för våra läromedel.

Senast uppdaterat 17.10.2017.

ÅRSKURS 1–6

Modersmål

Ordresan 2 Läsförståelse utkommer januari 2018
Ordresan 2 Digitalt materialpaket utkommer hösten 2017

9789515241962
Ordresan 2 Brevbullen

A-finska

Juttu luistaa d cd utkommer i oktober

Modersmålsinriktad finska

Loistava juttu! a, b, c, d Oppilaan sähköinen aineisto utkommer hösten 2017

Engelska

Going Places Digitalt materialpaket har utkommit

Omgivningslära

Omkring 2 Digitalt materialpaket utkommer i oktober/november

Omvärlden 3–6 Ljudbok har utkommit

Omvärlden 4 Digitalt materialpaket utkommer hösten 2017

Omvärlden 6 Digitalt materialpaket utkommer hösten 2017

Historia

Förr i tiden 2 Digitalt materialpaket utkommer hösten 2017

Förr i tiden 3 Textbok utkommer hösten 2017
Förr i tiden 3 Aktivitetsbok utkommer hösten 2017
Förr i tiden 3 Digitalt materialpaket utkommer våren 2018

Samhällslära

Vi i tiden 2 Digitalt materialpaket utkommer hösten 2017

Vi i tiden

 

ÅRSKURS  7–9

A-finska

Suomeksi 8 Digital elevlicens har utkommit
Suomeksi 8 Materialpaket har utkommit

Modersmålsinriktad finska

Kielen päällä 8 Opettajan aineisto har utkommit

Kielen päällä 9 Opettajan aineisto utkommer hösten 2017

Matematik

Kubik 7  har utkommit
Kubik 8  har utkommit
Kubik X  har utkommit
Kubik Y utkommer i januari 2018

Fysik 

Fysik Figura 7–9 har utkommit
Fysik Figura 7–9 Laborationer och uppgifter har utkommit

Kemi

Kemi Forma 7–9 har utkommit
Kemi Forma 7–9 Laborationer och uppgifter har utkommit

Biologi

Biokoden 7 Textbok har utkommit
Biokoden 7 Aktivitetsbok har utkommit

Historia

I tiden 7 Digitalt materialpaket har utkommit
I tiden 7 Elevlicens
har utkommit

I tiden 7 Materialpaket
I tiden 7 Materialpaket

 

GYMNASIET

Finska

Ovi auki 5 har utkommit både i print och digitalt

Ovi auki 6 utkommer våren 2018

Engelska

New Profiles 2 Elevlicens utkommer hösten 2017

New Profiles 3 har utkommit
New Profiles 3 Elevlicens utkommer hösten 2017

Matematik

Ma5 Kort utkommer i början av november
Ma5 Kort Elevlicens utkommer i början av november

Ma6 Lång har utkommit
Ma6 Lång Elevlicens har utkommit

Ma7 Lång utkommer i november
Ma7 Lång Elevlicens utkommer i november

Fysik

Fy4 har utkommit
Fy4 Elevlicens har utkommit

Kemi

Ke3 har utkommit
Ke3 Elevlicens har utkommit
Därmed avslutas serien.

Historia

Hi1 utkommer hösten 2017
Hi2 utkommer under senhösten 2017

Samhällslära

Integration (SL3) utkommer i oktober
Integration (SL3) Elevlicens utkommer i oktober

Religion
Re2 har utkommit
Re2 Elevlicens har utkommit

Psykologi

Sinne 2 har utkommit
Sinne 2 Elevlicens har utkommit

Filosofi

Öppna frågor 1  (reviderad) utkommer i oktober/november
Öppna frågor 2 (reviderad) har utkommit både som print och som Digital elevlicens        

9789515242501
New Profiles 3