Beräknade tidtabeller för våra läromedel.

Senast uppdaterat 16.2.2018.

ÅRSKURS 0–6

Förskolan

Matte med Ficke och Lillis har utkommit

9789515244611_ny
Matte med Ficke och Lillis

Modersmål

Ordresan 2 Läsförståelse har utkommit
Ordresan 3 Kattligan Läsebok utkommer i juni 2018
Ordresan 3 Kattligan Aktivitetsbok utkommer i juni 2018
Ordresan 3 Läsförståelse utkommer i juni 2018
Ordresan 3 Digitalt materialpaket utkommer hösten 2018

Scio Rymdskatter utkommer i juni 2018

Modersmålsinriktad finska

Loistava juttu! a, b, c, d Oppilaan sähköinen aineisto har utkommit

Omgivningslära

Omkring 2 Digitalt materialpaket utkommer i februari 2018

Omvärlden 6 Digitalt materialpaket utkommer våren 2018

Historia

Förr i tiden 3 Textbok har utkommit
Förr i tiden 3 Aktivitetsbok har utkommit
Förr i tiden 3 Digitalt materialpaket utkommer våren 2018

9789515241955
Ordresan 2 Läsförståelse

 

ÅRSKURS  7–9

A-finska

Suomeksi 9 Textbok utkommer i juni 2018
Suomeksi 9 Digital elevlicens utkommer i augusti 2018
Suomeksi 9 Materialpaket utkommer i augusti 2018

Modersmålsinriktad finska

Kielen päällä 9 Opettajan aineisto utkommer våren 2018

Matematik

Kubik Y  har utkommit
Kubik 9 utkommer sommaren 2018

Biologi

Biokoden 7 Digital elevlicens utkommer våren 2018

Biokoden 8 Textbok utkommer våren 2018
Biokoden 8 Aktivitetsbok utkommer våren 2018
Biokoden 8 Digital elevlicens utkommer hösten 2018

Historia

I tiden 8 Textbok utkommer våren/sommaren 2018
I tiden 9
utkommer till skolstart 2018

 

I tiden 7 Materialpaket
I tiden 7 Materialpaket

 

GYMNASIET

Finska

Ovi auki 6 har utkommit
Ovi auki 6 Elevlicens har utkommit

Engelska

New Profiles 4 utkommer 2018
New Profiles 4 Elevlicens utkommer 2018

Matematik

Ma8 Lång har utkommit
Ma8 Lång Elevlicens har utkommit

Ma11 Lång har utkommit som print
Ma11 Elevlicens utkommer i mars

Fysik

Fy5 utkommer i februari (tillgänglig v. 8)
Fy5 Elevlicens utkommer senare i vår

Fy6 utkommer i augusti 2018

Kemi

Ke3 har utkommit
Ke3 Elevlicens har utkommit
Därmed avslutas serien.

Historia

Hi1 utkommer i mars (tillgänglig v. 10)
Hi1 Elevlicens utkommer senare i vår

Hi2 utkommer under 2018

Religion

Re3 utkommer våren 2018
Re3 Elevlicens utkommer våren 2018

Filosofi

Öppna frågor 1  (reviderad) har utkommit
      

Öppna frågor 1