Beräknade tidtabeller för våra läromedel.

Senast uppdaterat 16.10.2018.

ÅRSKURS 0–6

Modersmål

Ordresan 3 Läsförståelse har utkommit
Ordresan 3 Digitalt materialpaket har utkommit

 

Matematik

Lyckotal 1–4 Digitala materialpaket utkommer i januari 2019

Historia

Förr i tiden 3 Digitalt materialpaket har utkommit

 

ÅRSKURS  7–9

Modersmålsinriktad finska

Kielen päällä 9 Opettajan aineisto utkommer i oktober

Matematik
Kubik 9 har utkommit

Kubik 7 och X Digitalt lärarmaterial har utkommit
Kubik 8, X och Y Digitalt materialpaket utkommer i oktober
Kubik 9 och Y Digitalt materialpaket utkommer i november

Fysik och kemi

Fysik Figura 7–9 Digitalt materialpaket utkommer i oktober
Kemi Forma 7–9 Digitalt materialpaket utkommer i oktober

Biologi

Biokoden 7 Digital elevlicens har utkommit

Biokoden 8 Textbok har utkommit
Biokoden 8 Aktivitetsbok har utkommit
Biokoden 8 Digital elevlicens utkommer hösten 2018

Biokoden 9 Textbok har utkommit
Biokoden 9 Aktivitetsbok utkommer i oktober
Biokoden 9 Digital elevlicens utkommer hösten 2018

Geografi

Geoiden 7 har utkommit

Historia

I tiden 8 Textbok har utkommit
I tiden 8 Elevlicens utkommer i november
I tiden 8 Materialpaket utkommer i november

 

GYMNASIET

Modersmål

Studentprov MO Elevlicens har utkommit

Engelska

New Profiles 4 utkommer i månadsskiftet oktober-november
New Profiles 4 Elevlicens utkommer till årsskiftet

Matematik

Ma7 Kort utkommer till årsskiftet
Ma7 Kort Elevlicens några veckor efter att boken utkommit

Sigma 5, 6, 7, 8 och 9 finns att få. Sigma 4 nytryck har utkommit.

Ma9 Lång utkommer till årsskiftet
Ma9 Lång Elevlicens utkommer några veckor efter att boken utkommit

Ma12 Lång utkommer till årsskiftet
Ma12 Lång Elevlicens utkommer några veckor efter att boken utkommit

Ellips 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 och 14 finns att få

Fysik

Fy6 har utkommit
Fy6 Elevlicens har utkommit

Fy7 utkommer till årsskiftet
Fy7 Elevlicens utkommer några veckor efter att boken utkommit

Fysik 3, 4, 5, 7, 8 och 9 finns att få.

9789515247025

 

Kemi

Både Kemisten och Kemi för kurserna 3, 4, 5 och 6 finns att få.

Geografi

Geos 1 har utkommit
Geos 2 har utkommit

Historia

Hi1 har utkommit
Hi1 Elevlicens utkommer hösten 2018

Hi2 utkommer till årsskiftet
Av Labyrint 2 finns att få

Hi4 utkommer i oktober

Religion

Re4 utkommer sommaren 2019
Re4 Elevlicens utkommer sommaren 2019

Studiehandledning

Studiestigen (endast som bok) har utkommit
S&S_STUDIESTIGEN_omslag.indd