Beräknade tidtabeller för våra läromedel.

Senast uppdaterat 09.12.2017.

ÅRSKURS 1–6

Modersmål

Ordresan 2 Läsförståelse utkommer i januari 2018
Ordresan 2 Digitalt materialpaket har utkommit

9789515241962
Ordresan 2 Brevbullen

A-finska

Juttu luistaa d cd har utkommit

Modersmålsinriktad finska

Loistava juttu! a, b, c, d Oppilaan sähköinen aineisto utkommer hösten 2017

Engelska

Going Places Digitalt materialpaket har utkommit

Omgivningslära

Omkring 2 Digitalt materialpaket utkommer i december 2017

Omvärlden 3–6 Ljudbok har utkommit

Omvärlden 4 Digitalt materialpaket har utkommit

Omvärlden 6 Digitalt materialpaket har utkommit

Historia

Förr i tiden 2 Digitalt materialpaket har utkommit

Förr i tiden 3 Textbok utkommer i januari 2018
Förr i tiden 3 Aktivitetsbok utkommer januari 2018
Förr i tiden 3 Digitalt materialpaket utkommer våren 2018

Samhällslära

Vi i tiden 2 Digitalt materialpaket har utkommit

Vi i tiden

 

ÅRSKURS  7–9

A-finska

Suomeksi 8 Digital elevlicens har utkommit
Suomeksi 8 Materialpaket har utkommit

Modersmålsinriktad finska

Kielen päällä 8 Opettajan aineisto har utkommit

Kielen päällä 9 Opettajan aineisto utkommer hösten 2017

Matematik

Kubik 7  har utkommit
Kubik 8  har utkommit
Kubik X  har utkommit
Kubik Y utkommer i januari 2018

Fysik 

Fysik Figura 7–9 har utkommit
Fysik Figura 7–9 Laborationer och uppgifter har utkommit

Kemi

Kemi Forma 7–9 har utkommit
Kemi Forma 7–9 Laborationer och uppgifter har utkommit

Biologi

Biokoden 7 Textbok har utkommit
Biokoden 7 Aktivitetsbok har utkommit

Historia

I tiden 8 Textbok utkommer våren/sommaren 2018
I tiden 9
utkommer till skolstart 2018

 

I tiden 7 Materialpaket
I tiden 7 Materialpaket

 

GYMNASIET

Finska

Ovi auki 5 har utkommit både i print och digitalt

Ovi auki 6 utkommer våren 2018

Engelska

New Profiles 2 Elevlicens har utkommit

New Profiles 3 har utkommit
New Profiles 3 Elevlicens har utkommit

Matematik

Ma5 Kort har utkommit
Ma5 Kort Elevlicens utkommer i slutet av december

Ma6 Lång har utkommit
Ma6 Lång Elevlicens har utkommit

Ma7 Lång har utkommit
Ma7 Lång Elevlicens utkommer i slutet av december

Fysik

Fy5 utkommer i januari 2018
Fy4 Elevlicens utkommer i januari 2018

Kemi

Ke3 har utkommit
Ke3 Elevlicens har utkommit
Därmed avslutas serien.

Historia

Hi1 utkommer i januari 2018
Hi2 utkommer under 2018

Samhällslära

Integration (SL3) har utkommit
Integration (SL3) Elevlicens har utkommit

Religion
Re2 har utkommit
Re2 Elevlicens har utkommit

Psykologi

Sinne 2 har utkommit
Sinne 2 Elevlicens har utkommit

Filosofi

Öppna frågor 1  (reviderad) utkommer till årsskiftet
Öppna frågor 2 (reviderad) har utkommit både som print och som Digital elevlicens        

9789515242501
New Profiles 3