I vår bokhandel på Snellmansgatan 13 säljer vi gymnasieböcker och nyaste utgivningen av skönlitteratur.
Grundskoleutgivningen finns till påseende.
Du kan också handla böcker och digitala läromedel i vår webbshop. Porto tillkommer.

Schildts & Söderströms
Snellmansgatan 13, våning 1
PB 870, 00101 Helsingfors
Öppet: må-fre kl. 9-12 & 13-16

Hur hitta till Snellmansgatan? HSL reseplanerare

Välkommen på besök!