I vår bokhandel på Bulevarden 7 säljer vi gymnasieböcker och skönlitteratur.
Grundskoleutgivningen finns till påseende.
I vår webbshop får du -15% rabatt på gymnasieböcker (gäller ej digitala licenser). Porto tillkommer.

Schildts & Söderströms
Bulevarden 7, våning 7
PB 870, 00121 Helsingfors
Öppet: må-fre kl. 9-12 & 13-16

Hur hitta till Bulevarden? HSL reseplanerare

Välkommen på besök!