Åk 1–6

Historia och samhällslära

Känn din historia – påverka din framtid!

I historia har vi två parallella serier enligt de nya läroplansgrunderna (LP2016), Tidspiraten och Förr i tiden.
I
Tidspiraten får eleven via en spännande fiktiv berättelse leva in sig i det förgångna. Den nya serien Förr i tiden fokuserar på text som går på djupet med större temahelheter framom detaljkunskap.

Både Tidspiratens och Förr i tidens grundtanke är att eleven lär sig förstå historiska händelseförlopp, orsaker och följder samt hur det förflutna format nutiden. Texterna är lättlästa och illustrationerna spännande och informativa.

För det nya ämnet samhällslära har ett nytt läromedel Vi i tiden utkommit. Serien utgår från elevens vardag och visar eleverna hur de kan påverka sådant som berör dem. Övningarna uppmuntrar till reflektioner och till att ta en aktiv roll i sin vardag.   

Komponenter är Textbok, Aktivitetsbok och Digitalt materialpaket.

 

tidspiraten-bild

Alla serier