Hösten 2017 utkommer Schildts & Söderströms med nya serier i fysik och kemi för åk 7–9!

Fysik Forma 7–9 och Kemi Figura 7–9 är kraftigt omarbetade versioner av Sanoma Pros serie FyKe.
Serierna är likartat uppbyggda och tar fasta på vardagssituationer. Du kan redan provläsa ett utkast ur boken.
För båda serierna utkommer en Textbok, en övningsbok Laborationer och uppgifter och ett digitalt lärarmaterial, Materialpaket.

97895152418189789515242082

Alla serier