Fysik Forma 7–9 och Kemi Figura 7–9 är våra nya serier i fysik och kemi för åk 7–9! De är kraftigt omarbetade versioner av Sanoma Pros serie FyKe.
Serierna är likartat uppbyggda och tar fasta på vardagssituationer.

För båda serierna utkommer Textbok, aktivitetsbok med Laborationer och uppgifter och digitalt lärarmaterial, Materialpaket.

97895152418189789515242082

Alla serier