Fysik Forma 7–9 och Kemi Figura 7–9 är våra nya serier i fysik och kemi för åk 7–9! De är kraftigt omarbetade versioner av Sanoma Pros serie FyKe.

Serierna är likartat uppbyggda och tar fasta på vardagssituationer. För båda serierna finns Textbok, Aktivitetsbok med laborationer och uppgifter, digital elevlicens och digitalt lärarmaterial, Digitalt materialpaket.

97895152418189789515242082

Alla serier