Harsunkorpi m.fl.Salenius

Alfa MAA2 Digital licens, 48 mån

Funktioner och ekvationer 1


Alfa MAA2 Funktioner och ekvationer 1 introducerar den studerande i hur man skapar matematiska modeller av fenomen med hjälp av polynomfunktioner, rationella funktioner och rotfunktioner. Den studerande lär känna funktionernas egenskaper och lär sig lösa ekvationer i anknytning till dem. Modulen behandlar även sambandet mellan nollställen till en polynomfunktion och polynomets faktorer.

Uppgifterna fördelar sig på två serier: en basserie som behandlar grunderna och en fördjupad serie som innehåller också mycket utmanande uppgifter.

I det helt digitala läromedlet ingår förutom stoff, uppgifter och facit (slutsvar) och till exempel appletar. Man gör alla uträkningar och övriga uppgifter i själva läromedlet. Vidare kan läraren aktivera modellsvar (uträkningar) så att de syns för hens studerande, om och där hen vill.

Alfa MAA2 Digital licens utkommer 8/2021.

Andra titlar i serien