Heilä-Ylikallio, Rantala, Rosvik-Kaihovirta, Østern

Åtta riktmärken LH till Huvudet kallt*

Lärarhandledning till Huvudet kallt


Lärarhandledningen Åtta riktmärken, som hör ihop med elevboken Huvudet kallt, ger läraren redskap för en meningsfull litteraturundervisning. Här finns konkreta förslag på hur man kan uppmuntra och stärka elevers intresse för läsning, vilket i sin tur har betydelse för elevens utveckling till en läsande och skrivande samhällsmedborgare.

Texturvalet i Huvudet kallt lämpar sig för elever i årskurs 34 och är användbart vid behandling av ämnesintegrerade temaområden inom den grundläggande utbildningen. Lärarhandledningen innehåller många förslag på bildarbete i anslutning till texterna. Även kopieringsunderlag och systematiska översikter över skriv- och talgenrer ingår.

Åtta riktmärken finns endast i begränsad upplaga. 

Säljs endast till skolor och via den vanliga skolförsäljningen.

Andra titlar i serien