Åk 7-9 Historia och samhällslära
Avtryck - Åländsk samhällskunskap
Bonäs, Juthman

Avtryck

Åländsk samhällskunskap för åk 5-9


Avtryck är ett helt digitalt läromedel i åländsk samhällskunskap för årskurs 5-9.

Läromedlet täcker de delar av läroplanen i samhällskunskap som är specifika för just Åland. Allmän samhällskunskap behandlas naturligtvis i viss mån i läromedlet, för att sätta sammanhang på plats, men fokus ligger entydigt på det unikt åländska.

Läromedlet består av 12 moduler: sex för främst åk 5-6 och sex för främst åk 7-9. Modulerna kan ändå användas såväl över stadierna som för elever och studerande i andra åldrar. Alla elever har tillgång till alla 12 moduler.

Avtryck för åk 5-6 består av följande moduler:
- Åland - ett unikt landskap med självstyre
- Åland - ett demilitariserat och neutraliserat område
- Ålands självstyre
- Åland - en del av Finland, EU och världen
- Folket och hembygdsrätten på Åland
- Arbete och näringsliv på Åland.
 
Avtryck för åk 7-9 består av följande moduler:
- Åland - landskap med särställning i Finland
- Allmänna val på Åland
- Lagtinget och landskapsregeringen
- Befolkningen på Åland
- Samhällsekonomi på Åland
- Brott och straff på Åland

Läromedlet är fritt tillgängligt för alla skolor som vill använda det, såväl på Åland som utanför Åland. Kontakta laromedel@sets.fi om din skola inte har tillgång.

Läromedlet Avtryck har tagits fram av Schildts & Söderströms på uppdrag av Ålands landskapsregering.