Tove Fagerholm

Bokkompassen Ljusa dagen och mörka natten

Bokkompassen är en antologiserie för årskurserna 3-6. Texter av olika svårighetsgrad är samlade kring teman och textfördjupningen kan ske helt årskursintegrerat. Eleverna läser texterna antingen individuellt, i läspar eller i läsgrupper och de uppmuntras till att samtala om texterna. Samtalet kring lästexterna är nämligen en omistlig del av läsprocessen som helhet.

Texterna bearbetas med hjälp av övningar i vilka elevernas egna erfarenheter och tidigare läsupplevelser ges stort utrymme. Uppgifterna finns efter varje text och uppmuntrar till djupläsning, vädjar till läsarens egna erfarenheter, och vänjer läsaren vid att skriva och samtala om sina läserfarenheter.

Läsningen i kombination med samtalet kring det lästa aktiverar till fri skrivning, associationsskrivning, diktskrivning och arbeten i bildkonst.

I den första komponenten  Ljusa dagen och mörka natten  bygger texterna på mörker och ljus med teman såsom mod och rädsla, vänskap och främlingskap.
 

Andra titlar i serien