Bokresan

I Bokresan kan eleverna samla tankar och åsikter om sin läsning. Varje bok som eleverna har läst har ett eget uppslag med uppgifter om titel, författare, illustratör och förlag.
Efter de här uppgifterna får eleverna ta ställning till mera innehållsliga frågor i sin läsning.

Illustratör: Annika Mannström