Ladvelin, Raunio

Chatta! åk 8

Chatta! åk 8 tar författarna upp det talade ordet i form av litterära samtal och teater. Bilden som uttryck granskas i form av gatukonst, reklambilder och film. Själva bildanalysen behandlas i avsnittet om medietexter.

Speciellt utrymme får romanen, och i synnerhet deckargenren. Lyriken granskas utgående från låttexter.

Till basfärdigheterna hör också att eleverna skapar egna texter. Det får de göra utgående från argumenterande och berättande texter, texter som informerar och strukturerar kunskap, samt reflekterande texter.

 

 

Andra titlar i serien