Gymnasiet Övrigt

Erfarenhetsbanken

Svenskfinland är fullt av erfarenheter och nu får lärare och studerande ta del av dem genom Erfarenhetsbanken!

Erfarenhetsbanken samlar röster, kunskap och erfarenheter från hela Svenskfinland. Vi har intervjuat personer inom olika verksamhetsområden och branscher, och bett dem berätta om hur det fungerar i praktiken i fortsatta studier, i arbetslivet och i livet.

Banken täcker ett brett spektrum från universitetsstuderande via dagvårdspersonal till meteorologer; från kundtjänst via placeringsverksamhet till forskning vid CERN; från offentlig sektor via privatsektorn till tredje sektorn.

I Erfarenhetsbanken ingår både ljudfiler och videor. Den intervjuade och hens erfarenhet sätts i första rummet. Personerna kommer till tals på sina egna villkor. Vi får ta del av deras bakgrund, studier, erfarenheter i yrkeslivet och deras tankar om framtiden.

Det finns en video eller ljudfil för varje modul enligt GLP2021. Du hittar medieinnehållet också direkt i läromedlet. I Erfarenhetsbanken är allt innehåll samlat på ett ställe och vi lägger fortlöpande till mer innehåll.

Erfarenhetsbanken öppnar nya möjligheter för undervisning. Använd ljudfilerna och videorna för att visa den konkreta synvinkeln på ett teoretiskt resonemang eller utveckla mediefärdigheterna. Integrera i projektarbeten, kontrastera mellan olika synvinklar eller låt de studerande upptäcka och redovisa. Du väljer målen och arbetsformerna själv.

Erfarenhetsbanken finns tillgänglig via Gymnasiebanken utan extra kostnad.