Lamu, Logan, Rouhiainen

Far and Beyond 7 Digital elevlicens

elev, läsår


Far and Beyond 7 Digital elevlicens är ett interaktivt elevmaterial som följer bokens struktur. Texterna finns inlästa och följs upp av övningar. Vidare ingår bl.a. lucktest och övningar med oregelbundna verb. Övningarna ger omedelbar feedback och eleven kan på så sätt se sin egen utveckling. Även lärobokens hörförståelser ingår i elevlicensen.

Läraren kan via Fyren i den digitala lärarlicensen följa med elevernas resultat på både elev- och gruppnivå.

Andra titlar i serien