Rantala, Palmqvist, van den Berg, Luther (övers.)

Förr i tiden 1 Textbok

Texterna i Förr i tiden 1 Textbok är lättlästa och spännande. Utöver faktatexten finns korta berättande texter som hjälper eleven att leva in sig i hur människorna levde förr. 
Arkeologen och illustratören Mats Minnhagens rika illustrationer ger eleven en möjlighet att identifiera sig med berättelsen och personernas liv. På så sätt ökar elevens medvetande för motiven bakom olika händelseförlopp och förståelsen för hur historien påverkar nuet.

Förr i tiden 1 tar upp två fenomen som skakat om hela världshistorien. Den första är jordbruket som ledde till att människor började bo i städer och utvecklade skrivkonsten. Den andra är demokratin, ett nytt system att styra människor och samhällen. I boken lär du dig om de här två fenomenen via det forna Egypten och antikens Grekland.

Textboken kompletteras av ett Aktivitetshäfte för eleven och ett Digitalt materialpaket för läraren.

Andra titlar i serien