Gymnasiet Fysik, kemi och teknik
Fys för gymnasiet (GLP2016)
Lehto m.fl. Waxlax

Fy1

Fysik som naturvetenskap


Fy1 Fysik som naturvetenskap (GLP2016) är den första boken i den nya serien i Fys för gymnasiet
I  boken Fy1 Fysik som naturvetenskap tas upp olika fenomen i vardagen.  Fördjupning  av fysikaliska begrepp  förklaras utgående från ett experimentellt förhållningssätt.
Fy1 Fysik som naturvetenskap lägger en god grund för studierna i fysik och vill locka eleverna att fortsätta med fysiken.
I boken finns förslag till elevarbeten samt exempel och uppgifter som strävar till att beakta de studerandes behov. Dessutom förbereder boken också för studentprovet i fysik.
Boken ger läraren möjlighet att planera undervisningen enligt olika pedagogiska grepp.

Fy1 Fysik som naturvetenskap är indelad i tre avsnitt:
- Mätningar och fysikaliska modeller
- Rörelse och kraft
- Universum

Fy1 Fysik som naturvetenskap ges också ut som digital lärobok.

Andra titlar i serien