Gymnasiet Fysik, kemi och teknik
Fys för gymnasiet (GLP2016)
Lehto m.fl. Waxlax

Fy7

Materia och strålning


Fy7 Materia och strålning (GLP2016) är den sjunde boken i den nya serien i Fys för gymnasiet.

I boken Fy7 Materia och strålning tas upp oilka fenomen i vardagen. Fördjupning av fysikaliska begrepp förklaras utgående från ett experimentellt förhållningssätt.
Fy7 Materia och strålning lägger en god grund för studierna i fysik och vill locka eleverna att fortsätta med fysiken. 
I boken finns förslag till elevarbeten samt exempel och uppgifter som strävar till att beakta de studerandes behov. Dessutom förbereder boken också för studentprovet i fysik.
Boken ger läraren möjlighet att planera undervisningen enligt olika pedagogiska grepp.

Fy7 Materia och strålning är indelad i fyra avsnitt: 
- Kvantisering
- Atomens och materiens struktur 
- Atomkärnan och kärnenergi
- Joniserande strålning och dess användning
- Grundämnenas ursprung och kosmologi

Fy7 Materia och strålning ges också ut som digital lärobok.

Andra titlar i serien