Kangaskorte, Bergström-Nyberg

Fysik Figura 7-9 Laborationer och uppgifter

Fysik Figura 7-9 Laborationer och uppgifter är en övningsbok till textboken Fysik Figura 7-9. Övningarna ger möjlighet till ett undersökande och experimenterande arbetssätt.

Fysik Figura 7-9 Laborationer och uppgifter omfattar alla tre årskurser. 

Andra titlar i serien