Kangaskorte m.fl., Bergström-Nyberg

Fysik Figura 7-9 Textbok

Fysik Figura 7-9 är en ny, omarbetad version av Fyke 7-9 Fysik, utarbetad i enlighet med den nya läroplanen och avsedd för årskurserna 7-9. Med fräscha illustrationer och informativa bilder behandlas vardagssituationer och fenomen på ett sätt som ligger eleven nära.

Fysiken tas upp på ett intressant sätt, där både miljön och teknologin betonas. Serien ger eleven färdigheter och beredskap att handla medvetet och ansvarsfullt inför framtiden. 
 

Andra titlar i serien