Leinonen, Martikainen, Nyberg, Veistola, Jortikka, Luther

Geografi 7-9 Finland Arbetsbok

Arbetsböckerna i serien Geografi 7-9 gör ämnet aktuellt och levande. I dem får eleverna göra sökningar, tolkningar och analyser av geografiska data. Aktuella teman tas upp och eleverna får lösa uppgifter som berör förhållandet mellan människa och miljö och olika slag av naturprocesser. Arbetet  kan utföras självständigt eller i grupp. I Arbetsböckerna finns också spel som fungerar som språngbräde för reflektioner och debatter.

 

 

Geografi 7-9 Arbetsbok Finland tar upp vårt lands natur- och kulturgeografi. Dessutom berörs Norden och Baltikum. 

 

Andra titlar i serien