Cantell m.fl.Elf-Grandin

Geoiden 7

Förutsättningar för livet


Geoiden 7 Förutsättningar för livet, är den första boken i serien Geoiden, med vars hjälp världen öppnar sig. Eleven lär sig också att förstå olika geografiska fenomen. I Geoiden finns det rikligt med aktuell information, bilder och uppgifter. I boken Geoiden 7 Förutsättningar för livet, lär sig eleven vilka förutsättningar som krävs för att det ska finnas liv på jorden. Teman som ljus, luft, vatten och näring granskas ingående. Dessutom förklaras det vad kartor visar och hur de används. Varje kapitel sammanfattas i en ruta och med undersökande uppgifter. I Geoiden betonas de geografiska processerna som beskrivs på ett elevnära sätt. De teman som tas upp i boken behandlas från en naturgeografisk och kulturgeografisk aspekt och knyts ihop med aktuella frågeställningar.

Geoiden är ett flexibelt läromedel där olika kapitel kan tas upp i den ordning som bäst passar undervisningen. I boken har man speciellt vinnlagt sig om illustreringen, där grafer och bilder på ett speciellt lyckat sätt stöder framställningen. Huvudboken innehåller också övningar, av vilka en del ska utföras utanför skolan.

Ett av de viktigaste målen för Geoiden är att varje elev ska känna sig som världsmedborgare. 
 
 
 

Andra titlar i serien