Cantell m.fl. Carlsson

Geos 1

En värld i förändring


Geos 1 En värld i förändring tar upp aktuella frågor, bl.a. flyktingrörelserna, klimatförändringen och den ojämna utvecklingen i världen. I de flesta kapitel finns också ett vetenskapligt temauppslag med olika exempel som fördjupar den egentliga texten. 

Geos 1 betonar hur viktigt det är att studera geomedia och boken ger dessutom exempel på  hur eleverna kan arbeta med olika projekt. Författarna vill att eleverna funderar på det som tas upp i boken och hur det påverkar deras eget liv. Geos 1 ger också möjlighet till reflektion och hur man påverkar och tar del av aktuella frågor. 

 

Andra titlar i serien