Lindroth, Långström, Lambert

Going Places 5 Digital elevlicens

elev, läsår


Going Places 5 Digital elevlicens är ett interaktivt elevmaterial som följer bokens struktur. Texterna finns inlästa och följs upp av interaktiva övningar. Övningarna är fördelade på lärstigar. I Go words!-lärstigarna jobbar eleven med textens nyckelord (samtliga nyckelord finns inlästa), så att de för temat mest centrala orden befästs först. Lärstigarna Go more! låter eleven jobba med textens innehåll, strukturer och ord. I elevlicensen ingår även ljudfilerna till hörförståelseuppgifterna i boken.

Andra titlar i serien