Gullberg, Lindholm

Hi2 En värld

En värld – internationella relationer


En värld - internationella relationer är läroboken för gymnasiets andra obligatoriska kurs i historia. Boken följer gymnasiets läroplan 2016.

I En värld står konflikter och samarbete mellan olika länder i fokus. Boken tar avstamp i 1800-talet, då ideologier som nationalism, imperialism och socialism växte fram. Tillsammans med de allianser som uppstod i Europa skapade dessa ismer grunden för de konflikter som präglade en stor del av 1900-talet.

I boken behandlas första världskriget och mellankrigstidens nya världsordning, som blev en grogrund för andra världskriget. Folkmorden under 1900-talet tas upp, liksom kalla krigets ideologiska och politiska tudelning av världen, de forna koloniernas frigörelse samt konflikterna i Mellanöstern. I En värld beskrivs också 2000-talets globala verklighet, med framväxten av maktfaktorer som Kina och Ryssland och olika organisationer som strävar efter att upprätthålla fred och möjliggöra internationellt samarbete. 

Historiebruk som fenomen är i fokus, och läsaren får råd för hur man besvarar en bilddokumentuppgift i realprovet i historia i studentexamen. Boken innehåller också gott om uppgifter och förklaringar av centrala begrepp.

Andra titlar i serien