Aalto, m.fl. Bonäs

Hi6 Kulturmöten

Temat för HI6 Kulturmöten är hur kulturer möts och har mötts både förr och nu. Kulturmöten fokuserar på utomeuropeiska kulturer, deras historia, världsbild och vanor. Läromedlet lyfter även fram konkreta exempel på interkulturella möten och ger redskap för att förstå andra kulturer.

Strukturen i läromedlet är utformad så att den stöder studierna och förbereder inför modulprov och studentprovet i historia. Man får snabbt en helhetsbild av de centrala teman som modulen innehåller och kan repetera dem genom att läsa de inledande uppslagen och sammandragen efter varandra. I slutet av varje underkapitel finns repetitionsuppgifter som också uppmuntrar till självständigt arbete. Sammandraget i slutet av huvudkapitlet återger i koncentrerad form det viktigaste i kapitlet och situationen i den aktuella regionen i dag.

Allra sist i varje huvudkapitel finns ett uppslag där man får öva på att besvara olika typers studentexamensuppgifter. Den första uppgiften på uppslaget innehåller tydliga svarsanvisningar. I den andra uppgiften får man prova på att själv lösa motsvarande uppgift. Den tredje uppgiften visar hur man kan hitta mer information om innehållet i kapitlet.

HI6 Kulturmöten har utarbetats för att följa läroplanen för GLP2021.

Hi6 Kulturmöten utkommer i digital form hösten 2020.

Andra titlar i serien