Heilä-Ylikallio, Rantala, Rosvik-Kaihovirta, Østern

Huvudet kallt*

Litteraturboken 3


Huvudet kallt lyfter fram barnet som rebell. I samtliga texter har barn och deras klokhet en nyckelposition. Huvudet kallt hjälper barnen att utvecklas som läsare. De får kommunicera, tolka och bruka olika slags texter samt iaktta och beskriva språk, kultur och och litteratur.

Huvudet kallt finns endast i begränsad upplaga. 

Andra titlar i serien