Bonäs, Ehnström-Backas

I tiden 8 Textbok

Människor fortsätter att förändra världen


I tiden 8 är indelad i fem kapitel som tar upp den nyaste historien, från mellankrigstiden fram till situationen i dag. Författarna tar fasta på de stora linjerna i världspolitiken och Finlands historia presenteras i sitt geopolitiska sammanhang. Utomeuropeisk historia får stort utrymme.

Varje kapitel innehåller frågor om kapitlets text och bilder, så att eleverna kan reflektera över det de lärt sig. I boken finns också forskningsbaserade uppgifter med vars hjälp eleverna kan öva sig i att granska historiskt källmaterial och kritiskt analysera olika typer av texter, bilder och statistik.

En digital version av boken tillsammans med olika slag av tilläggsmaterial finns i elevlicensen och i lärarens materialpaket.

Andra titlar i serien