Martin, Åstrand

Juttu luistaa a Digital elevlicens

Elev, läsår


Juttu luistaa a Digital elevlicens är ett interaktivt elevmaterial som följer bokens struktur. Texterna finns inlästa och följs upp av interaktiva övningar. Övningarna är fördelade på lärstigar.

I lärstigarna Sanat jobbar eleven med textens nyckelord (samtliga nyckelord finns inlästa), så att de för temat mest centrala orden befästs först. I lärstigarna Verbit och Lisää jobbar eleven med textens verb respektive textens innehåll, strukturer och ord.

Andra titlar i serien