Kemi Forma 7–9 Digital elevlicens

elev, läsår


Elevlicensen för Kemi Forma 7-9 innehåller ett brett och multimodalt material som stöder elevens lärande på ett mångsidigt sätt. Följande ingår i elevlicensen:
- digital utgåva av textboken
- inläsning av textboken
- bilder med frågor och svar
- digitala kontrolluppgifter till varje kapitel i textboken 
- textbokens faktarutor
- utvalda videor från skolresurs.fi samt
- utvalda simuleringar från PhET Interactive Simulations.

Andra titlar i serien