Kangaskorte m.fl. Vainio

Kemi Forma 7-9 Textbok

Kemi Forma 7-9 är en ny, omarbetad version av Fyke 7-9 Kemi, utarbetad i enlighet med den nya läroplanen och avsedd för årskurserna 7-9. Med fräscha illustrationer och informativa bilder behandlas vardagssituationer och fenomen på ett sätt som ligger eleven nära.
Kemin tas upp på ett intressant sätt och både miljön och teknologin betonas. Kemi Forma 7-9 ger eleven färdigheter och beredskap att handla medvetet och ansvarsfullt inför framtiden. 

 
 

Andra titlar i serien