Lindkvist, Martelin

Kielen päällä 9 Kielitietoinen

I Kielitietoinen 9 övar eleverna grammatik och språkvård.
Grammatik- och arbetsboken Kielitietoinen går igenom den finska grammatiken utgående från de tvåspråkigas behov. Grammatiken följs direkt av övningar, som är av olika svårighetsgrad för att möta behovet hos enskilda elever. 

 

Andra titlar i serien