Ducander-Ekholm, Kurman

Läseboken 1 Ljudboken

Ljudboken är tänkt för elever som behöver extra stöd vid läsinlärningen. Den kan användas parallellt med Läseboken 1a i vanlig klassundervisning. Texterna handlar om samma saker som i Läseboken 1a men är betydligt förenklade och förkortade. Bilderna är de samma som i Läseboken 1a. Eleven och läraren väljer tillsammans vad och hur mycket man läser.

Andra titlar i serien