Ducander-Ekholm, Kurman

Läseboken 1a Arbetsbok

I arbetsboken fördjupas och utökas de uppgifter som ingår i Läseboken 1a. I arbetsboken tränas läsfärdighet, ordkunskap och skrivrutiner. Plats finns också för att öva de textade bokstäverna. En del av läsebokens uppgifter återfinns också i arbetsboken.

Andra titlar i serien