Ducander-Ekholm, Kurman

Läseboken 1b-2a Roligt att läsa

Roligt att läsa är en fortsättning på Ljudboken, och tänkt för de elever som fortfarande behöver lite extra stöd vid läsinlärningen. Boken kan användas parallellt med Läseboken 1b och Läseboken 2a i den vanliga klassundervisningen. Bilderna är de samma som i Läseboken men texterna är förkortade och förenklade. Eleven och läraren väljer tillsammans vad och hur mycket man läser.

Andra titlar i serien