Ducander-Ekholm, Kurman

Läseboken 2a Arbetsbok

I arbetsboken fördjupas och utökas de uppgifter som ingår i Läseboken 2a. I arbetsboken tränas läsfärdighet, ordkunskap och skrivrutiner och stavning av enkla ord. Plats finns också för att öva de textade bokstäverna. En del av läsebokens uppgifter återfinns också i arbetsboken.

Andra titlar i serien