Ducander-Ekholm, Kurman

Läseboken 2a Lärarboken

Lärarboken är nästan identisk med elevernas läsebok, men här finns det tips till läraren och facit till läsförståelseuppgifterna. I lärarboken finns det också läsförståelsetest, ordtest, och rättstavningsrutor och i samband med endel texter mer bakgrundsfakta för läraren att utnyttja efter eget gottfinnande. Korta läsförståelsetexter kan klippas ut och bli kort som kan lamineras och samlas i klassens läslåda.

.

Andra titlar i serien