Ducander-Ekholm, Kurman

Läseboken 2a

I Läseboken 2a fortsätter historien om Allan och Linn och deras äventyr och vardag. Berättelserna följer årstidens gång fram till jul. Några klassiska sagor, några dikter, ett uppslag med vitsar och några faktatexter ingår också. Texten är nu lagd på en något svårare nivå än i Läseboken 1. Boken innehåller också enkla skriv- och läsförståelseövningar. Vidare ingår en ordlista med viktiga men kanske svåra ord som förekommer i texterna.

Andra titlar i serien