Ducander-Ekholm, Kurman

Läseboken 2b Arbetsbok

I Läseboken 2b Arbetsbok fördjupas och utökas de uppgifter som ingår i Läseboken 2b. I arbetsboken tränas läsfärdighet, ordkunskap och skrivrutiner och stavning. Mycket plats har reserverats för att träna bunden handskrift, som eleverna nu förutsätts använda. En del av läsebokens uppgifter återfinns också i arbetsboken

Andra titlar i serien