Ducander-Ekholm, Kurman

Läseboken 2b

I boken får vi följa med barnen från Läseboken 1 och Läseboken 2a. Berättelserna följer årstidens gång fram till skolavslutningen. Dessutom ingår några klassiska sagor, några dikter, ett uppslag med vitsar och några faktatexter. Faktakunskap smygs också in i de trevliga texterna om barnens vardag och deras äventyr.  Boken innehåller också enkla skriv- och läsförståelseövningar och en ordlista med viktiga men kanske svåra ord som förekommer i texterna

Andra titlar i serien