Ducander-Ekholm, Kurman

Läseboken 3 Arbetsbok

I arbetsboken fördjupas och utökas de uppgifter som ingår i Läseboken 3. Här tränas också bland annat läsfärdighet, ordkunskap, några ordklasser och de vanligaste skiljetecknen. En del av läsebokens uppgifter återfinns också i arbetsboken.

Andra titlar i serien