Ducander-Ekholm, Kurman

Läseboken 3 Lärarboken

Lärarboken är nästan identisk med elevernas läsebok, men här finns det tips till läraren och facit till läsförståelseuppgifterna. I Lärarboken finns det också läsförståelsetest, ordtest och rättstavningsrutor. I samband med en del texter finns det mer bakgrundsfakta för läraren.

Andra titlar i serien