Ducander-Ekholm, Kurman

Läseboken 4 Lärarboken

Lärarboken är nästan identisk med elevernas läsebok, men här finns det tips till läraren och facit till läsförståelseuppgifterna. I Lärarboken finns det också läsförståelsetest, ordtest, och rättstavningsrutor och i samband med endel texter mer bakgrundsfakta för läraren att utnyttja efter eget val. 

Andra titlar i serien